Aplikacja SIRON

Zamysł

„Łączność […] jest taką samą bronią jak armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak wóz amunicyjny kompanji.(…) Bez łączności bowiem niema i być nie może skoordynowanej pracy” – Józef Piłsudski

Łączność i pozycjonowanie w trakcie akcji poszukiwawczej jest jednym z najważniejszych elementów, które mogą przyczynić się do powodzenia lub niepowodzenia wykonywanych zadań. Dla zespołów nie jest problemem przejść 10 kilometrów. Problemem bowiem jest zaplanowanie trasy, jaką zespoły mają pokonać, aby była jak najbardziej efektywna pod względem obszaru do sprawdzenia.

Sytuacja w trakcie akcji poszukiwaczo-ratowniczej jest dynamiczna. Do koordynatora (bądź koordynatorów) akcji napływa wiele informacji, które wpływają na ostateczny obszar poszukiwań. Np. odnalezienie śladów/rzeczy osoby zaginionej na granicy, bądź poza zaplanowanymi sektorami, potrzeba zmiany miejsca koncentracji sił i środków.

W każdej sytuacji i w każdym momencie liczy się możliwość pozycjonowania w czasie rzeczywistym uczestników poszukiwań. W przypadku odnalezienia osoby żywej lub potrzeby udzielenia pomocy ratownikowi, koordynator musi być w stanie w jak najkrótszym czasie przekazać współrzędne miejsca, do którego mają dotrzeć inne zespoły/służby.

W takich momentach przychodzi z pomocą wsparcie w postaci aplikacji, która przesyła na żywo pozycje do panelu koordynacyjnego ułatwiając pracę zespołów – w terenie, jak i w sztabie.

Kolejnym aspektem jest analiza zebranych danych: w jaki sposób teren został sprawdzony, czy wymaga ponownego przeszukania. Dzięki ciągłości zapisu koordynator widzi w czasie rzeczywistym pozostawione puste przestrzenie.

Aplikacja mobilna

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na platformę Android. Do działania aplikacji potrzebne jest połączenie z internetem, GPS. Ramka danych składająca się z: współrzędnych, aktualnego czasu, kryptonimu, informacji o statusie SOS, poziomie naładowania baterii oraz dokładności odbieranego sygnału jest przesyłania na serwer SIRONa w odstępie czasowym wynoszącym: 3 sekundy.

Aplikacja mimo, że wymaga połączenia internetowego jest w stanie działać offline do momentu przywrócenia sygnału z sieci GSM. Po ponownym nawiązaniu połączenia z internetem pozycje, które nie zostały przesłane zostają ponownie nadane.

Aplikacja pozwala na:
-śledzenie pozycji innych uczestników w czasie rzeczywistym,
-rysowanie pokonanej drogi,
-przycisk WZYWANIA POMOCY – do powiadomienia sztabu o potrzebie pomocy – widoczny również dla innych uczestników poprzez wyróżnienie, włączenie powoduje uruchomienie powtarzalnego sygnału dźwiękowego,
-podgląd wyznaczonych sektorów,
-przesyłanie wiadomości tekstowych z głośnym powiadomieniem,
-podgląd długości i szerokości geograficznej,
-wyznaczenie punktu – zostaje wyświetlony kierunek oraz pozostała odległość do markera,
-ustawienie indywidualnego kryptonimu,
-prowadzenie akcji w trybie niejawnym,
-przesyłanie informacji na temat aktualnego stanu baterii,

Uwagi:
1.) Jeżeli aplikacja wyłącza się/resetuje oznacza to włączoną optymalizację baterii. Należy przejść do ustawień, wybrać aplikację SIRON i wyłączyć optymalizację baterii lub zmienić uruchamianie aplikacji na tryb ręczny zaznaczając: automatyczne uruchamianie, uruchamianie pośrednie oraz działanie w tle. Problem może występować w zależności od konkretnych modeli telefonów.

2.) Zaleca się ustawienie kryptonimu. Po zainstalowaniu aplikacji kryptonimem jest unikalne ID.

Aplikacja jest dostępna do pobrania tutaj: kliknij, aby otworzyć

Panel koordynacyjny

Możliwości:
-podgląd pozycji w czasie rzeczywistym osób i jednostek w terenie
-określenie dystansu & kierunku poszczególnych obiektów,
-podgląd parametrów: pozycji, poziomu naładowania baterii, dokładności sygnału GPS, informacji na temat załączonej funkcji SOS,
-wyznaczanie sektorów z określeniem nazwy, koloru i przeznaczenia: niebieski (sektor położony nad wodą), czerwony (sektor do sprawdzenia), żółty (sektor do ponownego sprawdzenia), zielony (sektor sprawdzony), jasny niebieski (sektor dla dronów/śmigłowca), czarny (zakaz wejścia),
-import sektorów z pliku GPX,
-powiadomienie o włączeniu funkcji SOS oraz przybliżenie ze wskazaniem szczegółowych danych,
-podgląd powierzchni sektorów w hektarach oraz metrach kwadratowych,
-przeglądanie historii z ostatnich godzin lub wyznaczonych ram czasowych,
-prezentacja danych z historii na 3 sposoby: punkty, ścieżki oraz zasięg detekcji z wyborem promienia obserwacji od 2m do 100m oraz trzema kolorami gradientów,
-wyświetlanie szczegółów punktów z historii (czas, kryptonim, współrzędne, unikalne ID),
-wysyłanie wiadomości na komunikator aplikacji,
-podgląd statystyk SIRONa

Ponadto panel koordynacyjny umożliwia wysłanie powiadomień, które wybudzają komórki osób z zainstalowaną aplikacją. Powiadomienie zawiera nagłówek, treść wiadomości, grupę odbiorców (ratownik/mieszkaniec), priorytet depeszy. Wiadomość może zostać wysłana do indywidualnych osób. Obecnie system powiadomień jest dostępny wyłącznie na terenie południowej wielkopolski.

Opłaty? Brak – jest to narzędzie, które wspierać ratowników w misji ratowania ludzkiego życia.

Dla kogo? Planistów z grup poszukiwawczo-ratowniczych, służb mundurowych, GOPR/TOPR, WOPR, WOT i innych jednostek/podmiotów realizujących zadania z zakresu poszukiwań.